Advice

Prentisiaethau’n llenwi bylchau sgiliau i adeiladwr tai

6 Mar 2018 By Advertising feature

Mae Redrow Homes yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau sy’n dathlu eu heffaith gadarnhaol ar fusnesau

Nathan Airey, Redrow South Wales apprentice

Read the article in English.

Mae adeiladwr tai cenedlaethol yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau ar ôl gweld mai prentisiaethau yw’r ateb perffaith i lenwi’r bylchau sgiliau yn y cwmni.

Mae Redrow Homes, sydd â’i bencadlys yn Sir y Fflint, wedi cynnig prentisiaethau ers ei sefydlu ym 1974. Lansiwyd ei raglen brentisiaeth gyfredol yn 2009, ac mae’n cynnig amrywiaeth o gynlluniau prentisiaeth mewn crefftau medrus, masnach, dylunio, gwaith masnachol a gwaith swyddfa yn ei wahanol ddatblygiadau, yn y brif swyddfa a’i bencadlys rhanbarthol yng Nghymru a Lloegr. 

Cynhelir Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018 rhwng 5 a 9 Mawrth. Mae’n dathlu effaith gadarnhaol prentisiaethau ar unigolion a busnesau, yn ogystal â chydnabod y sgiliau a’r doniau y gall prentisiaid eu cyfrannu at y gweithle.

Dywedodd Clare Hindley, rheolwr y rhaglen newydd-ddyfodiaid yn Redrow Homes:

“Mae ein prentisiaid mewn crefftau medrus yn cael eu rhoi yng ngofal isgontractwyr dibynadwy y gwyddom eu bod yn darparu hyfforddiant rhagorol, tra bod ein prentisiaid gweinyddol yn cael cyfle i symud i adran benodol megis gwerthiant ac yn symud ymlaen i ddilyn hyfforddiant a chymwysterau ychwanegol ar ôl iddynt gwblhau eu prentisiaeth.”

Ariennir y Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Meddai Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: “Mae Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau’n ddathliad pwysig o’r cyfleoedd gwych mae prentisiaethau’n eu cynnig i fusnesau yn ogystal ag unigolion ledled Cymru. Trwy brentisiaethau, mae cwmnïau’n helpu i gadw sgiliau a diwydiannau hanfodol yn fyw a sbarduno twf economaidd yng Nghymru.”

I gael gwybod sut y gallai eich busnes elwa o recriwtio prentis, ewch i’r Porth Sgiliau ar gyfer Busnesau yn https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/prenisiaethau neu ffoniwch 03000 6 03000. Rydym ar Facebook hefyd yn www.facebook.com/apprenticeshipscymru  ac ar Twitter @apprenticewales a gallwch chi ddilyn y stori drwy ddefnyddio’r hashnod #AWWales.

Explore related articles

HR Adviser

HR Adviser

Holborn and Covent Garden, London (Greater)

£35,850 to £40,975 per annum + excellent benefits

The National Housing Federation

HR Manager

HR Manager

Canterbury, Kent

Competitive Basic + Bonus

Automotive Company

HR Business Partner

HR Business Partner

Leeds, West Yorkshire

Salary circa £39,900 per annum

Leeds Trinity University

View More Jobs