Advice

Prentisiaethau’n diwallu ei anghenion medd Mainetti

27 Feb 2018 By Advertising feature

Mae Mainetti yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau sy’n dathlu eu heffaith gadarnhaol ar fusnesau

Kelly Venables-Jones, from Mainetti (UK) Wrexham

Read this article in English

Mae cwmni ailddefnyddio ac ailgylchu yn Wrecsam yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau ar ôl gweld mai prentisiaethau yw’r ateb delfrydol ar gyfer datblygu a gwella sgiliau ei staff.

Cwmni dylunio, gweithgynhyrchu ac ailgylchu cynhyrchion hongian dillad yw Mainetti. Mae’r gangen yn Wrecsam yn cyflogi 220 o bobl, a phawb ohonynt yn gymwys am raglen hyfforddiant prentisiaeth fewnol Mainetti. 

Cynhelir Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018 rhwng 5 a 9 Mawrth. Mae’n dathlu’r effaith gadarnhaol mae prentisiaethau’n ei chael ar unigolion a busnesau, ac yn cydnabod y sgiliau a’r doniau y gall prentisiaethau eu cyfrannu at y gweithle.

Meddai Mikolaj Pietrzyk, rheolwr safle cangen Mainetti yn Wrecsam: “Yn ogystal â gwella sgiliau yn y busnes, rydym wedi gweld fod staff yn hapusach ac yn fwy brwdfrydig yn eu gwaith. Canfu ein harolwg mewnol y llynedd fod 75% o’n gweithwyr yn ymgysylltu’n weithredol â’r busnes a bod trosiant staff yn isel iawn. Mae cynhyrchiant wedi codi i 33% hefyd, ac absenoldeb wedi gostwng o 4-6% i tua 2%.   

Ariennir y Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. 

Meddai Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: “Mae Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau’n ddathliad pwysig o’r cyfleoedd gwych mae prentisiaethau’n eu cynnig i fusnesau yn ogystal ag unigolion ledled Cymru. Trwy brentisiaethau, mae cwmnïau’n helpu i gadw sgiliau a diwydiannau hanfodol yn fyw a sbarduno twf economaidd yng Nghymru.”

I gael gwybod sut y gallai eich busnes elwa o recriwtio prentis, ewch i’r Porth Sgiliau ar gyfer Busnesau yn https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/prenisiaethau neu ffoniwch 03000 6 03000. Rydym ar Facebook hefyd yn www.facebook.com/apprenticeshipscymru  ac ar Twitter @apprenticewales a gallwch chi ddilyn y stori drwy ddefnyddio’r hashnod #AWWales.

Explore related articles

HR Adviser

HR Adviser

Holborn and Covent Garden, London (Greater)

£35,850 to £40,975 per annum + excellent benefits

The National Housing Federation

HR Manager

HR Manager

Canterbury, Kent

Competitive Basic + Bonus

Automotive Company

HR Business Partner

HR Business Partner

Leeds, West Yorkshire

Salary circa £39,900 per annum

Leeds Trinity University

View More Jobs